કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 | Coal India Recruitment 2023

કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023: Coal India Recruitment 2023 (CIL) દ્વારા મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (MT) ની 560 જગ્યાઓની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે. એન્જિનિયરિંગ પાસ એ અરજદારો માટે મહારત્ન કંપની કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડમાં નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક છે. કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ 13 સપ્ટેમ્બર 2023થી શરૂ થશે. આ પોસ્ટમાં આગળ, Coal India Recruitment 2023 ની સૂચના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી હિન્દી ભાષામાં આપવામાં આવી છે.

કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 માટે લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલાં કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL) ની અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. CIL મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની ભરતી 2023 માં, GATE-2023 ના સ્કોર કાર્ડના આધારે મેનેજમેન્ટ ટ્રેનીની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. CIL MT ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 12 ઓક્ટોબર 2023 છે. આ પોસ્ટ સંબંધિત અન્ય માહિતી આ પોસ્ટમાં નીચે આપવામાં આવી છે.

કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023
કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CIL) દ્વારા મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (MT) ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ ભરતી જાહેરાત નંબર 03/2023 જારી કરવામાં આવી છે. કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની ભરતી હેઠળ, તમે માઇનિંગ, સિવિલ અને જીઓલોજી હેઠળ ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો. CIL MT ભરતી 2023 માં કુલ 560 પોસ્ટ માટે અરજદારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

કોલ ઇન્ડિયા વેકેન્સી 2023
વિભાગનું નામ- કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CIL)
પોસ્ટનું નામ – મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (MT)
કુલ પોસ્ટ્સ – 560 પોસ્ટ્સ
ભરતી પ્રકાર સરકારી નોકરી
પોસ્ટીંગનું સ્થળ – ભારત
પગાર – રૂ. 50000-160000/-
લાયકાત – એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી
મહત્તમ વય મર્યાદા – 30 વર્ષ
છેલ્લી તારીખ – 12/10/2023

ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.coalindia.in/

કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 વિગતો
શાખાનું નામ પોસ્ટ કોડ કુલ પોસ્ટ્સ ગેટ પેપર કોડ
માઇનિંગ એન્જિનિયરિંગ 11 351 MN
સિવિલ એન્જિનિયરિંગ 12 172 CE
ભૂસ્તરશાસ્ત્ર 13 37 GG
કુલ પોસ્ટ્સ – 560 –

ઓનલાઇન ફોર્મ 2023 શૈક્ષણિક લાયકાત
શાળા શૈક્ષણિક લાયકાતનું નામ
માઇનિંગ એન્જિનિયરિંગ ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે માઇનિંગ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી, 55% માર્ક્સ સાથે SC/ST
સિવિલ એન્જિનિયરિંગ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે, SC/ST 55% માર્ક્સ સાથે
ભૂસ્તરશાસ્ત્ર: M.Sc./M.Tech in Geology અથવા Applied Geology અથવા Geophysics અથવા Applied Geophysics. ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે

CIL MT ભરતી 2023 વય મર્યાદા
લઘુત્તમ/મહત્તમ વય મર્યાદા
ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંમર –
ઉમેદવારની મહત્તમ ઉંમર 30 વર્ષ છે
અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે વયમાં છૂટછાટની જોગવાઈ પણ છે.
વય મર્યાદા 31 ઓગસ્ટ 2023 થી ગણવામાં આવશે.

CIL MT ભરતી 2023 પગાર
પોસ્ટનું નામ પગાર ધોરણ
મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની રૂ. 50000-160000/-

Coal India Recruitment 2023 મહત્વની તારીખો
ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરવાની તારીખ 13/09/2023
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 12/10/2023
અરજી ફી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 12/10/2023

Coal India Recruitment 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

 1. સૌ પ્રથમ, નીચે આપેલ સત્તાવાર સૂચનાની લિંક પર ક્લિક કરીને કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023 સત્તાવાર સૂચના જુઓ.
 2. તે પછી Apply Online લિંક પર ક્લિક કરો.
 3. હવે જે ફોર્મ આવશે તેમાં તમારી સંપૂર્ણ માહિતી ભરો અને ફોર્મ સબમિટ કરો.
 4. સબમિટ કરતા પહેલા ફોર્મ કાળજીપૂર્વક તપાસો.
 5. અને ભવિષ્ય માટે, ફોર્મની કોપી પ્રિન્ટ કરો અથવા PDF ફાઈલ સેવ કરો.
  CIL MT ભરતી 2023 અરજી ફી
  વર્ગ ફી
  જનરલ/EWS/OBC 1180/-
  SC/ST/PH 0/-

CIL MT Application Form 2023 Important Links

Apply Online for CIL MT
CIL MT Vacancy Official Notification
CIL Official Website

Leave a Comment